top of page

Difteri + Tetanus(Stivkrampe)

Her på siden kan du læse og få svar på en række spørgsmål angående vaccinen mod Difteri samt Tetanus(Stivkrampe), samt generel information om sygdommen. Personlig rådgivning og eventuelt uddybende spørgsmål er naturligvis inkluderet ved vaccination hos os.

Pris per dosis kr.

Pris

Om vaccinen

Målgruppe

Alle i Danmark, som har udført grundvaccinationen i forbindelse med børnevaccinationsprogrammet, anbefales en revaccination hvert 10. år. Den er ligeledes anbefalet til alle rejsemål. Hvis man pådrager sig et større sår og ikke er vaccineret indenfor de seneste 10 år, anbefales den ligeledes gentaget.

Dosis

Der gives en dosis ved revaccination. Hvis man ikke er grundvaccineret, gives vaccinen på dag 0, to måneder og et år.

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelsen varer i mindst 10 år. Den anbefales gentaget hver 10. år for kontinuerlig beskyttelsesvarighed.

Inden afrejse

En uge inden afrejse.

Hvem bør ikke vaccineres

  • Ved akut sygdom med feber (ved mild forkølelse kan man godt blive vaccineret). Hvis man har været udsat for smitte, ses der bort fra sygdom.

  • Ved tidligere alvorlige bivirkninger af samme vaccine.

  • Ved allergi for et eller flere af indholdsstofferne.

Graviditet og amning

Kan eventuelt bruges, der gøres en individuel vurdering fra gang til gang.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på indstiksstedet, træthed, utilpashed og feber.

Om sygdommen

Generelt

Difteri er en sygdom forårsaget af bakterien Corynebacterium diphtheriae. Den primære smittevej er gennem dråbesmitte ved kontakt til en smittet person, f.eks. hoste, nys eller spyt. Sjældnere kan det også smitte gennem sårsekret. Bakterien giver typisk sygdom i de øvre luftveje, men den kan ligeledes give sår. Tilstanden kan udvikle sig til mere kritisk sygdom, idet bakterien kan danne giftstoffer, også kaldt toksiner, som påvirker flere organer, og som ultimativt kan give hjertesvigt og påvirke nervesystemet. I yderste tilfælde kan sygdommen have et dødeligt udfald.

Tetanus, eller stivkrampe, er en infektion forårsaget af en bakterie, som findes i jord. Smitten sker således med sår, der bliver forurenet af støv og jord, hvori bakterien er. Bakterien danner et giftstof, som påvirker nervesystemet og giver stivhed i kroppen. Det var tidligere en udbredt sygdom, men efter indførelse af vaccination i 1950 faldt forekomsten markant. På verdensbasis er dødeligheden 50%.

Udbredelse

Difteri er særligt udbredt i Afrika, Asien, Sydamerika samt Østeuropa.

Tetanus findes i hele verden. I Danmark ses der få tilfælde med et par års mellemrum. Bakterien er hyppigere i lande, hvor vaccinationsprogrammet er dårligt, samt i landbrugsområder, hvor der er større risiko for kontakt med forurenet jord.

Symptomer

Difteri: Fra man bliver smittet, til man får symptomer, går der 2-5 dage. Symptomerne vil typisk være ondt i halsen, hoste og nys. Der kan komme grålige belægninger i slimhinden i svælget. Ofte vil det ledsages af feber og sygdomsfornemmelse.

Tetanus: Fra smitte til symptomer går der typisk 3-21 dage. De første symptomer vil typisk være muskelspasmer i ansigt, låst kæbe, synkebesvær samt stive og smertefulde muskler, især i ryg og nakke. Efterhånden kan det ramme flere af kroppens muskler og give kramper og stivhed, som kan føre til stop af vejrtrækning og deraf følgende død.

Behandling

Difteri: Ved mistanke om difteri skal man kontakte læge. Diagnosen vil blive stillet på klinisk mistanke og bekræftet ved undersøgelse af sekret. Behandlingen skal gives hurtigst muligt og består af antibiotika samt en modgift (difteriantitoksin).

Tetanus: Der kan behandles mod Tetanus med antibiotika samt en type modgift mod giftstoffet. Desuden kan der gives medicin til at dæmpe kramperne og anden nervepåvirkning.

Forebyggelse

Der er udviklet en vaccine mod stivkrampe og difteri, som er i børnevaccinationsprogrammet (DiTeKiPol), og som gives ved tre måneder, 5 måneder, 12 måneder samt 5 år. Herved er man dækket i 10 år. Det anbefales efterfølgende af gentage vaccinationen hver 10. år for kontinuerlig dækning.

bottom of page