top of page

Influenza

Her på siden kan du læse og få svar på en række spørgsmål angående vaccinen mod Influenza, samt generel information om sygdommen. Personlig rådgivning og eventuelt uddybende spørgsmål er naturligvis inkluderet ved vaccination hos os.

Pris per dosis kr.

220

Om vaccinen

Målgruppe

Kan gives fra 6-måneders alderen. Anbefales især til personer over 65 år, børn i alderen 2-6 år, personer med kronisk sygdom, gravide samt personale i sundheds- og plejesektoren. Kan desuden gives hvis man ønsker beskyttelse mod influenza.

Dosis

Til voksne gives en enkelt dosis ved starten af sæsonen.

Til mindre børn (2-6 år) kan vaccinen gives som næsespray. Børn under 8 år som modtager influenzavaccinen for første gang i deres liv, skal have den gentaget efter 4 uger.

Beskyttelsesvarighed

Man opnår beskyttelse efter cirka 2-3 uger. Den varer i 6-12 måneder.

Hvem bør ikke vaccineres

  • Børn under 6 måneder.

  • Ved akut sygdom med feber (ved mild forkølelse kan man godt blive vaccineret).

  • Ved tidligere alvorlige bivirkninger af samme vaccine.

  • Ved allergi for et eller flere af indholdsstofferne (f.eks. Neomycin, gentamicin eller Formaldehyd).

  • Ved allergi mod æg.

Graviditet og amning

Vaccinen kan gives til gravide og ammende. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af gravide i 2. og 3. trimester.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed af indstiksstedet, træthed, utilpashed og feber.

Om sygdommen

Generelt

Influenza skyldes infektion i luftvejene af Influenzavirus A, B eller C. Influenza ses typisk i epidemier om vinteren. Alle kan blive ramt af influenza, men ældre og svækkede har en større risiko for et alvorligt forløb med influenza. Influenza smitter som dråbesmitte, f.eks. ved host eller nys, samt indirekte ved berøring af overflader kontamineret med influenzavirus. Antallet, der bliver indlagt med influenza i Danmark, varierer. Nogle år ses mere smitsomme typer influenza end andre år. Dermed varierer dødeligheden også – den gennemsnitlige dødelighed i Danmark ligger på cirka 600 personer årligt. I den vestlige verden dør 250.000-500.000 hvert år som følge af influenza.

Udbredelse

Influenza varierer geografisk, og den ses sæsonbetinget både hjemme og ude i verden. I troperne findes den året rundt. På den sydlige halvkugle ses influenza i sommerhalvåret.

Symptomer

Fra smitte til symptomer kan der gå 2-7 dage. Der ses feber, typisk 39°-40,5°, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter, tør hoste, snue og ondt i halsen. Ved børn ses ofte også mave- og tarmsymptomer. Influenza varer typisk en uge, men trætheden kan vare ved i et par uger efter. I alvorlige tilfælde kan man få lungebetændelse med f.eks. pneumokokker, idet kroppen er svækket. Dette er forbundet med højere dødelighed. Influenza kan desuden forværre eksisterende sygdomme.

Behandling

Kræver i milde tilfælde ingen behandling. Ved alvorligere tilfælde kan der være behov for indlæggelse. Man behandler primært symptomerne. Der findes et middel mod virussen, som i visse tilfælde kan benyttes.

Forebyggelse

Det er vigtigt med god håndhygiejne og at blive hjemme, hvis man er syg. Desuden findes der en vaccine, som anbefales til særligt udsatte mennesker. For denne gruppe er den gratis. Hvis man ikke hører ind under denne gruppe, men ønsker beskyttelse alligevel, kan man vælge at få den hos os.

bottom of page