top of page

Rabies

Her på siden kan du læse og få svar på en række spørgsmål angående vaccinen mod Rabies, samt generel information om sygdommen. Personlig rådgivning og eventuelt uddybende spørgsmål er naturligvis inkluderet ved vaccination hos os.

Pris per dosis kr.

855

Om vaccinen

Målgruppe

Vaccinen kan gives fra 1-årsalderen. Den gives til personer, der rejser til lande, hvor der er risiko for smitte ved kontakt til lokale dyr. Desuden personer med arbejdsbetinget risiko. Vaccinen kan gives både forebyggende samt efter kontakt til potentielt smittet dyr.

Dosis

Der gives to doser på dag 0 og dag 7. Hvis man har nedsat immunforsvar, gives der en 3. dosis på dag 21. 

Beskyttelsesvarighed

Der revaccineres ikke, medmindre man bliver udsat for smitte eller arbejder i et erhverv med pågående risiko for rabiessmitte.

Inden afrejse

Vaccinen gives tre uger inden.

Hvem bør ikke vaccineres

Børn under 1 år.

 

Ved akut sygdom med feber (ved mild forkølelse kan man godt blive vaccineret).

 

Ved tidligere alvorlige bivirkninger af samme vaccine.

 

Ved allergi for et eller flere af indholdsstofferne (for eksempel Neomycin eller Formaldehyd).

Graviditet og amning

Vaccinen kan godt gives til gravide og ammende.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed af indstiksstedet, træthed, utilpashed og feber.

Om sygdommen

Generelt

Rabies er en sygdom, som er forårsaget af virussen Rabies. Virussen findes i spyt fra smittede dyr. Den overføres ved bid og i sjældnere tilfælde ved direkte kontakt mellem åbent sår og spyt fra et inficeret dyr. Man mener, at alle pattedyr kan bære sygdommen, omend det oftest er hunde, flagermus og gnavere. Dette varierer dog fra region til region og fra land til land. Ved smitte med Rabies er døden uundgåelig, det vil sige, at virussen har en dødelighed på 100%. Det skønnes, at der årligt dør cirka 40.000-60.000 mennesker af Rabies.

Udbredelse

Rabies findes i hele verden fraset Antarktis. I Afrika og Asien er risikoen for Rabies størst.

Symptomer

Fra smitte til debut af symptomer går der typisk 3-6 uger, men det kan variere og kan således være fra en uge og op til flere år. Virussen sidder i nerverne og påvirker dermed nervesystemet. Første symptomer er føleforstyrrelser og smerter i bidområdet (såret kan være helet op). Herefter indtræder uro, frygt for at drikke vand, hallucinationer, kramper, påvirket bevidsthed og mærkelig adfærd. Ultimativt fører det til koma og død. Ved cirka 20% vil der i stedet for de ovenstående symptomer ses først delvise og derefter totale lammelser, som ultimativt også fører til død.

Behandling

Der er ingen specifik behandling mod Rabies, og ved opståede symptomer er den 100% dødelig.

Forebyggelse

Der findes en vaccine, som kan forebygge Rabies. Desuden anbefales det at undgå kontakt til dyr, som kunne være suspekte for Rabies. Dette gælder i grunden de fleste dyr i endemiske områder. Hvis man er blevet bidt, er det vigtigt at rense såret grundigt.

Hvis man er blevet bidt af et rabiessuspekt dyr, er det vigtigt straks at søge lægehjælp mhp. at blive vaccineret, idet vaccinen også har effekt efter bid før symptomdebut.

bottom of page