top of page

Tuberkulose

Her på siden kan du læse og få svar på en række spørgsmål angående vaccinen mod Tuberkulose, samt generel information om sygdommen. Personlig rådgivning og eventuelt uddybende spørgsmål er naturligvis inkluderet ved vaccination hos os.

Pris per dosis kr.

Pris

Om vaccinen

Målgruppe

Vaccinen gives til nyfødte, hvis forældre er fra et TB-endemisk område, børn under 12 år, som skal besøge slægtninge i TB-endemiske områder, samt børn >12 år, som skal opholde sig >6 måneder i TB-endemiske områder. Det kan overvejes til voksne, som har en risiko for smitte med resistent tuberkulose (MDR/XDR-TB), men effekten er dog usikker.

Dosis

Der gives en enkelt dosis i huden.

Beskyttelsesvarighed

Formentlig aftagende efter 10 år, omend det er dårligt belyst. Der anbefales ikke revaccination.

Inden afrejse

Vaccinen gives senest 6 uger før afrejse.

Hvem bør ikke vaccineres

  • Ved akut sygdom med feber (ved mild forkølelse kan man godt blive vaccineret).

  • Ved tidligere alvorlige bivirkninger af samme vaccine.

  • Ved allergi for et eller flere af indholdsstofferne.

  • Ved nedsat immunforsvar.

  • Personer vaccineret med anden levende vaccine indenfor de seneste 4 uger.

  • Personer i behandling for tuberkulose.

Graviditet og amning

Vaccinen bør ikke gives til gravide og ammende.

Hyppigste bivirkninger

Vaccinen efterlader et sår, som heler op efter to til tre måneder.

Desuden rødme, hævelse og ømhed af indstiksstedet, hovedpine, utilpashed, feber. Sjældnere kan der opstå bylder i området.

Om sygdommen

Generelt

Tuberkulose (TB) en betændelse, som fås fra en bakterie. Det er estimeret, at cirka ¼ af verdens befolkning er smittede med tuberkulose. I langt de fleste tilfælde vil man dog have såkaldt latent tuberkulose, hvor man hverken har nogle symptomer på sygdommen eller smitter. Sygdommen smitter typisk ved hoste og er således luftbåren. På verdensplan ses årligt cirka 10 millioner nye tilfælde årligt og 1,7 millioner TB-relaterede dødsfald.

Udbredelse

TB forekommer overalt. Op mod 90% af alle TB-tilfælde ses i Afrika, Asien og Stillehavsregionen. I Danmark så man 200 nye tilfælde i 2022, de fleste blandt socialt dårligt stillede personer. I Grønland ses omkring 50 nye tilfælde årligt.

Symptomer

Tuberkulose kan ramme flere forskellige organer, men oftest (70-80%) ses det i lungerne. Symptomerne vil således afhænge af, hvor infektionen er. Generelt ses der dog længerevarende feber, nattesved, vægttab, nedsat appetit og træthed. Hvis det sidder i lungerne, vil der være hoste og opspyt, som eventuelt er blodigt. Udover lungerne er de hyppigst ramte organer lymfeknuder, lungehinder, knogler og led, hjerne, nyrer, blære samt kønsorganer.

Behandling

Tuberkulose behandles med flere forskellige typer antibiotika. Det er typisk en langvarig behandling, som kan være vanskelig grundet resistens overfor antibiotika.

Forebyggelse

Der findes en vaccine (BCG – Bacillus Calmette-Guérin) imod TB.

bottom of page