top of page

Tyfus

Her på siden kan du læse og få svar på en række spørgsmål angående vaccinen mod Tyfus, samt generel information om sygdommen. Personlig rådgivning og eventuelt uddybende spørgsmål er naturligvis inkluderet ved vaccination hos os.

Pris per dosis kr.

Pris

Om vaccinen

Målgruppe

Vaccinen kan gives både som indsprøjtning samt som oral vaccine (kapsler).

Indsprøjtningen kan gives fra 2-årsalderen, mens kapslerne kan gives fra 5 år. Vaccinen gives til rejsende til områder med øget forekomst af tyfus, særligt ved nærkontakt til lokalbefolkningen.

Dosis

Indsprøjtningen gives en gang. Hvis det er kapsler, skal der tages i alt tre kapsler – En kapsel med 48 timers intervaller.

Beskyttelsesvarighed

Begge metoder beskytter i tre år.

Inden afrejse

Indsprøjtningen gives to uger inden. Kapslerne tages således, at den sidste er taget 10 dage inden afrejse.

Hvem bør ikke vaccineres

Generelt:

  • Ved akut sygdom med feber (ved mild forkølelse kan man godt blive vaccineret).

  • Ved tidligere alvorlige bivirkninger af samme vaccine.

  • Ved allergi for et eller flere af indholdsstofferne.

Ved indsprøjtningen:

  • Børn under to år vaccineres ikke.

Ved kapslerne:

  • Børn under 5 år.

  • Immunsvækkede vaccineres ikke.

  • Ved antibiotikabehandling afventes tre dage efter endt behandling.

  • En række malariapræparater må tidligst tages tre dage efter sidste kapsel.

Graviditet og amning

Kapsler:

Bør ikke anvendes.

Indsprøjtning:

Sparsomme data, der vil skulle laves en konkret vurdering.

Hyppigste bivirkninger

Indsprøjtning:

Rødme, hævelse og ømhed af indstiksstedet, træthed, utilpashed og hovedpine.

Kapsler:

Mavesmerter, kvalme, opkast, diarré, hovedpine, feber og udslæt.

Om sygdommen

Generelt

Tyfus er en type Salmonella-bakterie, som er almindelig i mange udviklingslande, og som man derfor kan erhverve sig i forbindelse med rejser. Bakterien findes i afføring, og smitten sker derfor typisk ved indtag af vand og/eller fødevarer, som er kontaminerede, samt direkte kontakt med afføring (f.eks. på overflader). Den er som nævnt primært i udviklingslande, hvor der er dårlige standarder indenfor fødevarehygiejne og kloakering. Den smitter ikke via dyr, men menneske til menneske. Der kan dog ses smitte via skaldyr, der er høstet fra vand, som er forurenet med kloakvand.

Udbredelse

Cirka 26 millioner mennesker får tyfus på årlig basis, og heraf er der cirka 215.000 mennesker som dør. I udviklede lande ses den kun sjældent, hvorimod forekomsten er høj i Asien, Syd- og Mellemamerika samt Afrika. Man er i særlig høj risiko for smitte ved besøg af lokale i disse områder.

Symptomer

Fra smitte til debut af symptomer går der typisk en til to uger, men det kan også tage op til 60 dage. Man er smitsom, så længe man har symptomer (via afføringen), og nogle smitter endda, efter de er blevet raske. Cirka 2-5% vil blive kroniske bærere af bakterien. Symptomerne starter langsomt med træthed og tiltagende feber. Derudover hovedpine, kvalme, nedsat appetit, mavesmerter samt diarré. Nogle får et forbigående lyserødt udslæt, især på brystkassen. Sygdommen vil herefter progrediere, og man vil typisk være noget medtaget samt begynde at få blodig afføring og i enkelte tilfælde hjernebetændelse. Sygdommen kan vare i en måneds tid, og dødeligheden er 10-30%. Hvis man får tidlig behandling er den <1%.

Behandling

Der findes antibiotisk behandling mod Tyfus, som i de fleste tilfælde virker godt. Man ser i nogle tilfælde tilbagefald efter nogle uger, hvor man kan gentage antibiotisk behandling.

Forebyggelse

Der findes en vaccine mod tyfus, som anbefales ved tæt kontakt til lokalbefolkning i endemiske områder. Denne er dog ikke 100% effektiv, hvorfor det er vigtigt at tage sine forholdsregler i forhold til mad og drikke samt overholde god hygiejne.

bottom of page